Értékesítés és szállítás, adatvédelmi tájékoztató

Értékesítés és szállítás

Rendelés

Rendelése leadásakor válassza az Önnek legkényelmesebb megoldást: rendeljen az interneten keresztül webáruházunk használatával. A webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. Ezt követően Ön a megadott email címére visszaigazolást kap arról, hogy létrehoztuk Fiókját. A későbbiekben ide belépve adhatja le megrendeléseit és használhatja a Fiók által nyújtott szolgáltatásokat.

Amennyiben rendelését más módon kívánja leadni, az alábbi lehetőségeket tudjuk kínálni:

Mindhárom esetben a legegyszerűbb módon a cikkszám vagy megnevezés, méret, színkód és mennyiség megadásával rendelhet.

Minden megrendelési formában az egyes termékeknél szereplő árak érvényesek. Kereskedőkre vonatkozó egyedi feltételek a Viszonteladói menüpont alatt találhatóak.

A termékeket a megrendeléstől számított 1-7 munkanapon belül házhoz szállítjuk, Magyarország egész területén, meglévő raktárkészlet esetén.

BabaMama Klub Kártya használata esetén regisztráljon Babamama Klubtagként, írja be kártyaszámát a felajánlott mezőbe és így már a 10 %-al csökkentett árakat láthatja (kivéve az akciós termékeket, a kedvezmények nem vonhatóak össze). Amennyiben korábban Magánszemélyként regisztrált a kártyaszámot a megjegyzés rovatba kérjük tüntesse fel, a 10% kedvezmény csak ebben az esetben vehető igénybe. Ilyenkor a BabaMama Vásárlói csoportba utólagosan mi fogjuk átvezetni, hogy a jövőben már automatikusan lássa a kedvezményes árakat és azon tudjon közvetlenül vásárolni.

Szállítás

A megrendelt árut igény szerint futárszolgálattal vagy postai úton juttatjuk el Önhöz, Magyarország területén belül. A termékeket kartondobozba csomagolva szállítjuk a megadott címre. A szállítási költséget bruttó 15.000,- Ft fölötti vásárlás esetén vállaljuk át magánszemélyek esetében. Szállításban partnerünk a Magyar Posta MPL és a GLS csomagküldő szolgálata.

 

Futárszolgálat
15.000 Ft vásárlás alatt:

Magyar Posta
15.000 Ft vásárlás alatt:

előre utalás               

                       1115 Ft + ÁFA

                            960 Ft + ÁFA

utánvét

            1115 Ft + 260 Ft = 1375 Ft + ÁFA           

                960 Ft + 340 Ft = 1.300 Ft + ÁFA                   

Kereskedőkre vonatkozó egyedi feltételek a Viszonteladói menüpont alatt találhatóak.

Magyarország területén kívüli megrendelés esetén, a szállításról, egyeztetést követően, külön megállapodás keretében gondoskodunk.

Fizetési megoldások

Hogyan lehet lemondani a megrendelést?

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt követő munkanapon jár le.

Önnek egyértelműen tájékoztatnia kell a kereskedőt arról a döntéséről, hogy eláll a vásárlástól. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A vásárlástól való elállás jelzésére a csomagban a számlával egyidőben kiküldött külön formanyomtatvány szolgál. Miután Ön értesített minket a döntéséről, 14 napja van az áru visszaküldésére. A kereskedőt tájékoztathatja faxon vagy e-mail üzenetben, de a visszaküldéssel egyszerre is, például postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. A  vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenünk az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Tájékoztatjuk a kedves vásárlóinkat hogy visszaküldés esetén az ezzel járó költséget meg kell fizetnie. 

ADATVÉDELEM

A személyes adatok védelme alkotmányban rögzített alapjoga mindenkinek. Ennek megfelelően a weboldal használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Bokatex Kft. harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

Bokatex Kft.. adatvédelmi vállalásait a következő jogszabályok figyelembe vételével teszi meg:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A webáruházat üzemeltető Bokatex Kft, mint adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy bármely, a webáruház használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja az adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelések teljesítése, megrendelt csomagok kiszállítása érdekében adatait felhasználja, továbbá a webáruház üzemeltetetéséhez kapcsolódó adatbázist nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartás, árukiküldés, számlázási adatok megadása és csomagküldő tevékenység céljából az érintett kérésére történő törlésig.

1.                              Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név

Bokatex Zoknikötő Kft

Cégjegyzékszám

04-09-001010

Székhely

5700 Gyula, Henyei M. u. 7 sz.

Adószám

10421596-2-04

E-mail cím

bokatex@gmail.com

Telefonszám

+36-66/463-853

2.                              Alapelvek az adatkezelés során 

Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. 6.§ (3) bekezdése alapján 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.                              Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A nyilvántartott adatok köre: a vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, számlázási címe.

A személyes adatokat vevőink kiszolgálása, rendelésük teljesítése, a megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében használjuk fel, az adatfelvétel célja a web-áruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.

Az adatszolgáltatás önkéntes, és a megrendelő által megadott adatait addig tartja nyilván a szolgáltató, amíg az érintett megrendelő kezelésük megszüntetését nem kéri.

4.                              Adattovábbítás, adatkezelők összekapcsolása, adatkezelők köre

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, ezen adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Vásárlóink személyes adatai –a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig- csak olyan szervezeti egységekhez továbbíthatóak, amelyek a vásárlói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el.

A vevőkkel kapcsolatban az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név

Cím

Tevékenység

Bokatex Kft

5700 Gyula, Henyei M. u 7 sz.

adatrögzítés

NetScaN Bt

6726 Szeged, Fő fasor 16-20

technikai háttér biztosítása, szerver szolgáltatás

NetScaN Bt

6726 Szeged, Fő fasor 16-20

e-mail cím

5.                              Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok a Tárhely Szolgáltató szerverén kerül tárolásra. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Cookie"-k és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

o                                                        adatfeljegyzés

o                                                        a felhasználó azonosítása

o                                                        a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

o                                                        a Szolgáltatás hatékonyságának növelése

o                                                        a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

o                                                        értesítést kap arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

o                                                        a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

6.                              Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

o                                                        a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

o                                                        a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

o                                                        a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatvédelemi nyilatkozat

A Bokatex Kft. weboldala regisztráció, vagy bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető.

A webáruházon keresztül történő rendeléshez regisztráció szükséges, melynek során a Bokatex Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: a vásárló jelszava és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Bokatex Kft. a következő adatokat a szállító rendelkezésére bocsátja: megrendelés ideje, megrendelő vagy átvevő neve, cég neve, a szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A Bokatex Kft. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el.

Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

A regisztrált felhasználó megadott személyes adatainak megváltoztatását illetve regisztrációjának törlését kérheti a bokatex@bokatex.hu elektronikus címen.

Amennyiben rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális akciós ajánlatainkról és újdonságainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre. Hírlevelet csak abban az esetben fog kapni tőlünk, ha Ön ezen szándékát a hírlevélre történő feliratkozásra kattintással jelzi. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, ha hírlevelünkre nem tartanak igényt, a hírlevél alján bármikor leiratkozhatnak arról.

A Bokatex Kft. felelőssége nem terjed ki a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem válla

Szerzői jog

Amikor belép a www.bokatex.hu weboldalra, a Webáruház aloldalaira, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó: a www.bokatex.hu weboldalon található tartalom és technikai megoldások, képi megjelenítések a Bokatex Kft. tulajdona. Az oldalon fellelhető tartalom másolásának, terjesztésének jogát a Bokatex Kft. magának tartja fenn. Megállapodás nélkül a tartalom másolása és felhasználása szerzői jogokat sért. A weboldal tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik. A Bokatex Kft. a jogosulatlan felhasználással szemben a vonatkozó törvények figyelembevételével, a jogsértővel szemben eljárást kezdeményez, melyben a jogsértő magatartás megszüntetését és kártérítést kérhet. A Bokatex Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül a weboldalon szereplő tartalom részének vagy egészének felhasználása tilos. A látogató saját céljaira, a számítógépére letöltheti a tartalmat, kinyomtathatja, de üzleti célra és terjesztésre nem használhatja, kereskedelmi forgalomba nem hozhatja.

Kapcsolat:

Cégnév: Bokatex Kft.
Cím: 5700, Gyula, Henyei Miklós u. 7.
Cégjegyzékszám: 04-09-001010
Telefon: 06-66-463-853
E-mail: bokatex@gmail.com

Jogorvoslati lehetőség:

Adatvédelmi Biztos Irodája
Székhely: 1051, Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387, Budapest, Pf. 40.

Felügyeleti szerveink:

Nemzeti Hírközlési Hatóság
Cím: 1015, Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525, Budapest, Pf. 75.

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 5600, Békéscsaba, József Attila u. 2-4. sz.
Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Szarvasi u. 107.sz.

Székhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatal Jegyző